سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجمه نیسانی سامانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران – نقشه برداری، گرایش سیستم ها
محمودرضا دلاور – استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه م
محمدرضا ملک – استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه م

چکیده:

پیشرفت ابزارهای همراه و شبکه های بی سیم در گسترش استفاده از خدمات مکان مبنا جهت کمک به فعالیت راهیابی افراد سواره و پیاده در محیطهای شهری نقش موثری ایفا می نماید. سیستمهای راهیابی مسیر بهینه را برای کاربران با فراهم نمودن آموزه های متوالی مسیر ایجاد میکنند. هر آموزه فرد را از یکنقطه تصمیم گیری به نقطه تصمیم گییر بعدی راهنمایی می کند. این اموزه ها بر اساس خصوصیات هندسی شبکه راه، که عموما تنها داده های در دسترس می باشند، ارائه می شوند. به هر حال اینگونه سیستمها قادر به پاسخگویی راهیابی شاخص مبنا که طبیعی ترین مفهوم راهیابی است و نقش مهمی در ارتقا سیستم های راهیابی ایفا می کند، نمی باشند. از این رو در این مقاله سعی بر آن است که بابکارگیری مفاهیم نزدیک به درک کاربران، فرایند راهیابی با تطابق ادراکی بیشتر و با انعطاف پذیری و در نتیجه سرعت بیشتری انجام شود.این تحقیق با ایجاد آموزه های راهیابی شاخص مبناف ابزار نوینی را جهت راهنمایی کاربران مختلف شهری با استفاده از خدمات مان مبنا فراهم مینماید. در این راستا یک سیستم مبتنی بر خدمات مبنا جهت راهیابی با استفاده از شاخص های مکانی طراحی و پیاده سازی شد.