سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین عسگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیGIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی اصغر آل شیخ – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارگانها و سازمانهایی که دارای حجم عظیم اطلاعات جغرافیایی و توصیفی بوده و وظیفه نگهداری از تاسیسات و خدمات رسانی به شهروندان را دارند امری ضروری است. بعلاوه در مورد سازمانهایی که دارای اطلاعات استراتژیک بوده و هرنوع تاخیر و اشتباه در بازیابی اطلاعات باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی و صدمات جانی و مالی می گردد ضرورت استفاده از این سیستم دوچندان می شود. از جمله ارگانهایی که دارای هر دو خصیصه فوق می باشد شرکت ملی گاز است. در این رابطه شرکت ملیگاز را انجام نیاز سنجی، داده ها و تحلیل های GIS مورد نیاز را مشخص نمود. این مقاله در پی رفع معضل تحلیل و بازیابی اطلاعات مرتبط با حوادث جهتانجام خدمات امدادی است. این مقاله ابتدا ضرورت استفاده از GIS در مدیریت سیستم امداد مورد بررسی قرار داده و در ادامه به معرفی واحد امداد و حوادث و اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته است، سپس با پیاده سازی سیستم ارزیابی و تحلیل اطلاعات در حوادث باعث کاهش درصد خطا و اشتباه گشته و قطعی گاز مشترکین در یک حادثه به حداقل رسیده و بازیابی اطلاعات مربوط به انشعاب مشترک که گاهی اوقات چند روز طول می‌کشد به چند ثانیه تقلیل یافته که مدیریت بحران را به راحتی امکان‌پذیر می‌سازد.