سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کاوه یزدی – آزمایشگاه پردازش گفتار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا زارع میرک آباد – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
محمد بحرانی – آزمایشگاه پردازش گفتار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم های پرسش و پاسخ نمونه های پیچیده تری از سیستمهای بازیابی اطلاعات هستند که در انها کاربر می تواند با مطرح کردن یک سوال به جای دریافت مجموعه ای از متون مرتبط یک پاسخ روشن و قطعی را دریافت کند. در اینمقاله به بررسی وپیاده سازی یک نمونه سیستم پرسش وپاسخ برای زبان انگلیسی پرداخته شده است. در این سیستم از یک ضمیمه گر مبتنی بر الگوریتم ویتربی با دقت ۸۹% برای ضمیمه نقشهای دستوری و یک ضمیمه گر مبتنی بر رایج ترین معنا با دقت ۵۶% برایمرحله تحلیل معنایی بهره گرفته شده است. در نهایت پس از انتخاب اسناد کاندیدا بر اساس کلمات کلیدی پرسش و جستجو در شبکه معنایی انها و مقایسه این شبکه ها با شبکه کاربر، پنجره ای شامل ۵۰ تا ۲۵۰ کلمه به عنوان جواب انتخاب و در اختیار کاربر قرار می گیرد. نتیجه ارزیابی این سیستم بیان کننده نرخ یادآوری ۳۳% ، دقت ۱۵% و معیار ۰/۲۰۶F می باشد.