سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
یدالله فتحی – کارشناس آزمایشگاه فیزیک دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده:

با توجه به توسعه روز افزون صنایع، روز به روز استفاده از دستگاهها و ماشین آلات بیشتر شده و در بسیاری از موارد سر و صدای ایجاد شده توسط این دستگاهها و ماشین آلات بیش از حد مجاز می باشد. بنابراین انسانها به اقتضای ضغل و محیط زندگی خود معمولاً در معرض این آلودگیهای صوتی قرار دارند. از طرفی آلودگیهای صوتی باعث ایجاد اثرات نامطلوب و ناخوشایندی در انسان شده که شامل کاهش شنوایی، عوارض عصبی و روانی، تداخل در مکالمه، افزایش حوادث و … میباشد. هدف از این تحقیق، طراحی و بکارگیری لوله های تداخلی به منظور کاهش آلودگی صوتی جهت پیشگیری از اثرات سوء سر و صدا بر روی افرادی که در معرض این آلودگیها قرار دارند، میباشند. برای این منظور دو لوله U شکل طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا توسط منبع صوتی، یک موج صوتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. بطور کلی با توجه به اینکه کاهش صوت در منبع،بهترین روش کنترل صوت بوده و روش لوله های تداخلی به عنوان یکی از راههای کنترل صوت میباشد، و با کوچکترین تغییر در دستگاهها و اضافه نمودن این لوله های تداخلی در محل خروجی صوت، می توان شدت صوت ایجاد شده توسط منبع صوتی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.