سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید نیری پور – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
علی یزدیان – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
محمودرضا حقی فام – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
حمیدرضا محمدی – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

وجود بارهای غیرخطی و عدم تعادل در شبکه سه فاز , باعث ایجاد هارمونیکها و تلفات در شبکه می شود . اعمال فیلترهای اکتیو و پسیو از جمله روشهای معمول کاهش یا حذف این اثرات می باشد . فیلترهای پسیو در فرکانس خاص طراحی، و هارمونیک معینی را حذف می کند و عیب آن امکان رزنانس آن با امپدانس شبکه معادل متصل به آن، و اندازه بزرگ المانهای آن می باشد . استفاده از فیلتر اکتیو مشکلات فوق را برطرف و علاوه بر حذف هر هارمونیک دلخواه بطور مجزا یا همگی با هم امکان رزنانس با شبکه نیز نخواهد داشت . از مشکلات این فیلترها سرعت پاسخ دینامیکی محدود بوده که در نتیجه هارمونیکها را در حالت دائم مورد نظر قرار می دهند . در این مقاله اینورتر مورد استفاده در فیلتر اکتیو بر خلاف روشهای قبلی تحلیل تکفاز، بصورت دقیقتر یعنی تحلیل همزمان سه فاز مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین اثر اهمی سلفهای مسیر فازها نیز منظور شده است . استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی خازنها سرعت پاسخ دینامیکی فیلتر را بطور مؤثری نسبت به روشهای قبلی بهبود داده و قادر است نا متعادلی بار و هارمونیک را سریعاً جبران نماید .