سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم بیات – شرکت بهینه سازی هوشمند سیستم ها
سید صادق متقیان – شرکت بهینه سازی هوشمند سیستم ها

چکیده:

این مقاله به ارائه یک الگوریتم جدید برای طراحی یک سیستم کنترلر فازی بهینه با استفاده از روش بهینه سازی کولونی مورچه ها می پردازد. بدین منظور ابتدا ساختار سیستم فازی با تعدادی پارامتر متغیر مشخص می شود. در مرحله بعد این پارامترها بر اساس یک معیار بهینه سازی مانند کاهش خطای سیستم و با استفاده از الگوریتم کولونی مورچه ها تعیین می شود. نگاشت پارامترهای سیستم فازی مطلوب در فضای کولونی مورچه ها و به حداقل رساندن بار محاسباتی و تعداد قواعد مهمترین بخش پیاده سازی می باشد که در مقاله به جزئیات آن پرداخته شده است. همچنین نتایج شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی برای طراحی یک کنترلر فازی برای سیستم گوی و میله، نشان از قابلیت بالای الگوریتم از نظر دنبال کنندگی پاسخ مطلوب، کاهش زمان محاسبات وکاهش تعداد قواعد لازم وهمچنین رفع معایب سایر روش ها از جمله عدم رخ دادن مینیمم محلی به علت شروع از شرایط اولیه مختلف می باشد.