سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رهام آرین – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید – دانشکده فنی و مهندسی –
محمدحسین صادقی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به رغم سابقه طولانی روش آهنگری در تولید، طراحی مراحل فرآیند آهنگری همچنان با سعی و خطا انجام میشود. این موضوع سبب می شود که روند طراحی فرآیند آهنگری زمان و هزینه زیادی را در تولید به خود اختصاص دهد. در اینمیان و با توجه به یکسانی هندسه آچارهای دوسرتخت و تیراژ بالای تولید آنها، پی ریزی روالِ طراحی پارامتریک مراحل تولید عملا به معنای ساختارمند نمودنِ طراحیِ فرآیندِ آهنگری کلیه آچارهای دوسرتخت بوده و دارای توجیه فنی واقتصادی محکمی م یباشد. همچنین استفاده از مد لهای پارامتریک س هبعدی در شبیه سازی آهنگری، میتواند زمان روالِ طراحیِ » طراحی را به طرز چشمگیری کاهش دهد. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است تا با معرفی روال طراحی ساختارمند فرایند آهنگری برای آچارهای دوسرتخت زمینه لازم برای توسعه چنین رو شهایی فراهم گردد. به این منظور سیستمی پارامتریک بر پایه استفاده همزمان از نرم افزارهای Excel ،SolidWorks و محیط برنامه نویسی Visual Basic بنا شده و مدل های پارامتریک آچار و پیشفرم های آن در کنار برنامه های کاربردی به کارگرفته شد ه اند. همچنین برای بررسی کارایی روال تدوین شده، طراحی فرآیند آهنگری آچار دوسرتخت ١٠-۱۱ با استفاده از این سیستمانجام شده است. به این ترتیب، روالی ساختارمند برای طراحی فرآیند آهنگری همه آچارهای دوسرتخت حاصل گردید ه است.