سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالله اسدالهی – دکترای هوافضا – عض
سیدمسعود کشفی – دان

چکیده:

طراحی پروفیل پره های توربین ازنقطه نظر کاهش افتها و افزایش هرچه بیشتر راندمان، امروزه اهمیت زیادی پیداکرده است. استفاده از روشهای نوین طراحی پروفیل، کار طراحی را برای طراحان و بهینه سازی پروفیل اسان نموده است. همانطور که می دانیم، تحلیل جریان سیال در شبکهپره های سه بعدی از اهمیت بسزایی در طراحی و رسیدن به پره مطلوب برخوردار است. جدیدترین روش طراحی پارامتریک با نام متد B-Spline امکان تعامل همزمان میان طراحی و تحلیل جریان سیال را فراهم آورده است. با کمک این روش، طراح، قدرت تغییر شیب سطوح انحناء پروفیل پره راپیدا کرده وبنابراین براحتی برای رسیدن به یک طرح مطلوب، می تواند با توجه به نتایج حاصل از تحلیل جریان سیال در شبکه پره، پروفیل طراحی شده را تغییر دهد. با توجه به تسهیل در امر طراحی و تحلیل پره های طراحیشده، امروزه بیشتر دفاتر طراحی، روش طراحی خود را بسوی این متد پارامتریک سوق میدهند.