سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد حائری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی پرنیانی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
صادق اکبرپور – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روش طراحی پایدارساز سیستم قدرت ) ) ۱PSS با استفاده از کنترل تطبیقی چند مدله ) ) ۲MMAC ارائه می شود . این روش دارای ایده ای شبیه به روش تغییر بهره ۳ ولی تکمیل تر از آن می باشد . در این مقاله ضمن معرفی دوگونه کنترل تطبیقی چندمدله یعین سوئیچینگ و مشارکتی ، نحوه کاربرد روش برای طراحی PSS بیان شده است . برای حفظ اختصار و سادگی، ازمدل تک ماشین – باس بی نهایت برای سیستم قدرت استفاده شده ولی روش طراحی و نتایج حاصله بسادگی قابل تعمیم به مدل چند ماشینه می باشد