سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد بطحائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد فیروزآبادی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در حال حاضر کاربرد پایدار سازها در سیستم قدرت بمنظور افزایش میرائی و امید به بهبودی عملکرد دینامیکی سیستم کاملاً متداول شده است [ ١]
بعضاً در صنعت برق پایدار سازهای سیستم قدرت براساس مدل تک ماشین متصل به شین بینهایت با اعمال سیگنالهای اضافی به سیستم تحر یک طراحی می شوند . ] [٢
در این مقاله بر مبنای تئوری بسیار قوی سیستمهای ساختار متغیر (V.S.S) که حالت خاص از کنترل رله ائی بوده و ضریب بهره فیدبک حالت بر حسب مقدار متغیر حالت در قسمتهای مختلف فضای حالت تغییر می نماید ] [٣ با یک روش جدید به طراحی پایدار ساز سیستم قدرت به نام(V.S.S – P.S.S) برای نیروگاه شهید رجائی متصل به شین بی نهایت پرداخته ] ۴ [ و نتایج شبیه سازی و اثر آن برای چند نقطه کار ناپایدارنیروگاه بررسی شده است .