سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
میلاد حسنی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمدرضا علیزاده پهلوانی – هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:
تمرکزاصلی این مقاله برروی طراحی پایدارسازدرسیستم های قدرت به روش تطبیقی می باشد دراین مقاله ما ابتدا بطور مختصرسه روش کنترلی کلاسیک مکان هندسی ریشه ها پاسخ فرکانسی و فضای حالت رامورد بررسی قرارداده ایم و جزئیات هرروش را جهت طراحی pss,avr دریک سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت برسی و بااستفاده ازنرم افزار قدرتمندmatlab شبیه سازی نموده ایم سرانجام به طراحی پایدارسازبه روش تطبیقی anfis پرداخته ایم که ازیککنترل کننده نامعلوم نوع sugeno ازنوع کنترلرفازی که ازصفرتا۴۹قانون می باشد استفاده شده است درنهایت با شبیه سازی روش پیشنهادی خروجی روش تطبیقی را با روشهای کلاسیک جهت بهبود پایداری بهترتوسط نرم افزار متلب مقایسه می کنیم