سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیز
سید محمد اسماعیل جلالی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

برای موفقیت دراستخراج جبهه کار بلند، کنترل مناسب طبقات سقف یکی از المانهای اصلی کار است. به منظور کنترل و نگهداری طبقات سقف در روش جبهه کار بلند مکانیزه از پایه های زنجیری و پایه های حائل و نیز پایه های تسلیم شونده استفاده می شود. ابعاد بهینه پایه های زنجیری تحت تاثیر پارامترهایی چون عمق روباره، ضخامت لایه ها در سقف، ارتفاع قابل کار، عرض راهروها، مقاومت زغال و عرض جبهه کار میباشد. اهمیت طراحی صحیح و بهینه ابعاد پایه تا آنجاست که اقتصادی بودن طرح، حفظ ایمنی کارگاه استخراج و عملیات معدن کاری و بازیابی لنگه ها به این فاکتور بستگی دارد. در این مقاله ابعاد پایه های زنجیری در معدن شماره یک طبس توسط روش های تجربی محاسبه شد. روش تجربی به کار برده شده بر اساس فرمول مقاومت پایه Madden 1998 و نرم افزار ALPS است