سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار دانشکده کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حوضچه کشش از مهمترین امکانات آزمایشگاهی در علم و تکنولوژی کشتی سازی است که بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها از آن سود می برند. دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی نیز در پی تجهیز خود به حوضچه کشش می باشد. طراحی حوضچه کشش بر اصول پایه ای هیدرودینامیک کشتی بنا شده است. در عین حال لازم است آخرین دستاوردهای دیگر آزمایشگاه ها در آن لحاظ گردد. نگارنده به دلیل ارتباط وهمکاری در تاسیس آزمایشگاه دریایی دیگری، مسئولیت طراحی پایه حوضچه کشش را بر عهده گرفته است. این مقاله کلیات طراحی مذکور را ارائه مینماید.