سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی بخشنده رستمی – کارشناس ارشد مهندسی دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از انواع مختلف سیستم شفت و پروانه، پروانه های نیمه مغروق می باشند که امروزه در شناورهای نظامی کاربرد بسیاری یافته اند. از مشخصات عملیاتی این نوع پروانه ها که بسیار نیز برجسته است حرکت در دو محیط سیالاتی متفاوت و با سرعت بسیار بالا می باشد. در این مقاله هدف طراحی پروانه ای است که بتواند شناور را به سرعتی در حدود ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ برساند. اگرچه طراحی پروانه براساس سریها در شناورهای معمولی سیستماتیک می باشد ولی روش انجام طراحی براساس سری پروانه های نیمه مغروق چندان عمومی نشده است در این مقاله برای یک شناور پروازی خاص پروانه های نیمه مغروق مختلفی طراحی می گردد که تا بهترین آنها از نقطه نظرات مختلف انتخاب گردد. سری مدنظر، خصوصیات هیدرودینامیکی پروانه را به صورت فرمول تجربی ارائه می کند. با کمک فرمولهای بازگشتی موجود و فرض داده های ورودی برای این توابع، ضرایب هیدرودینامیکی مورد نیاز بدست امده است. با فرض داده های ورودی مختلف برای بعضی ضرایب و با روش سعی و خطا، سعی شده تا بهترین شرایط کاری برای عملکرد پروانه تعیین شود.