سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مهدی بخت ور – مدیر گروه مطالعات پل و تونل مهندسین مشاور مترا
شروان عطایی – کارشناس گروه مطالعات پل و تونل مهندسین مشاور مترا

چکیده:

در طراحی پل های را هآهن برای خطوط سریع السیر، علاوه بر رعایت ملزومات طراحی پل های معمولی، باید ضوابط دیگری نیزدرنظر گرفت. از آن جمله می توان به کنترل طراحی برای بارگذاری دینامیک اشاره نمود. در این مقاله سعی برآن بوده است که ضوابط خاص طراحی پلها برای خطوط سریع السیر بصورت اجمالی جمع آوری و معرفی گردد. برای تدوین این ضوابط تکیه بر آئین نامه EUROCODE بوده است.