سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر واحدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ -قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، موسسه مهندس
پژمان همتی – کارشناس ارشد سازه- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، موسسه مهندسین مشا

چکیده:

اجرای تونل انتقال آب گلاب به منظور آبرسانی به شهرستان کاشان و توابع آن از محل سد تنظیمی زاینده رود بوده که طول آن ۱۰۳۵۸ متر، قطر حفاری ۶۵/۳ متر و شیب ۱ به۱۰۰۰ می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین ضخامت بهینه پوشش بتنی و آرماتور مورد نیاز در توده سنگ ضعیف فیلیت است. توده سنگهای تشکیل دهنده مسیر تونل عبارتند از: فیلیت، سنگ آهک، میکا شیست، کنگلومرا، سنگ آذرین و ماسه سنگ. با توجه به تنوع سنگها و افزایش سرعت ساخت تونل، استفاده از یک دستگاه حفار مکانیزه تمام مقطع با سپر مضاعف، ۱ پیشنهاد گردیده است. با به کارگیری روش همگرایی _ همجواری بیشترین تغییر شکل در سنگ فیلیت (در حدود ۱۸ سانتیمتر)محاسبه شده و سایر توده سنگها، رفتاری الاستیک دارند. ضمناً به منظور تحلیل دقیقتر رفتار اندرکنشی سنگ و پوشش بتنی، از نرم افزار FLAC استفاده شده است. در سیستم سپری، نصب پوشش بتنی الزاماً پس از حفاری انجام می گیرد. در نتیجه، با توجه به روباره نسبتاً زیاد و ماهیت ضعیف سنگ فیلیت، تنشهای زیادی در داخل پوشش ایجاد شده که برای کنترل و کاهش آن، نیاز به تکنیک بیش حفاری می باشد و ضخامت پوشش از ۶۰ سانتیمتر به ۲۰ سانتیمتر با حداقل ردیفهای آرماتورگذاری کاهش پیدا می نماید