سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فنی و مهندسی ، بخش معدن

چکیده:

تونل و چاه آبگذر با فشارهای داخلی به وفور در رابطه بانیروگاه های برق آبی ساخته می شوند. در بعضی از موارد فشار ممکن است از ۵۰۰ متر آب نیز تجاوز نماید. توده سنگ احاطه کننده بندرت می تواند چنین فشاری را تحمل کند. بنابراین نصب پوشش که با توده سنگ اندرکنش داشته و قسمتی از بار را به توده سنگ انتقال دهد ضروری است.
نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان در ۴۰ کیلومتری شمال شرقی ای شهر واقع شده است. آبگذر شامل یک تونل با شیب ملایم، یک چاه قائم در وسط و یک تونل با شیب ملایم در پایین می باشد. جزئیات زمین شناسی با همراه مشخصات مسیرهای آبرسان، نوع پوشش و ضخامت محاسبه شده به روش تحلیلی ارائه شده است. نتایج نشان میدهد عدم توسعه منطقه سنگخرد شده ، در اطراف آبگذر در هنگام حفر مسیر ضروری می باشد. همچنین وجود فاصله بین پوشش بتنی و سطح سنگ باعث افزایش سهم پوشش از فشار داخلی و در نتیجه باعث افزایش تنش کششی درپوشش خواهد گردید.