سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی – دانشجوی ارشد، گروه مکانیک سنگ, بخش معدن, دانشگاه تربیت مدرس, تهران
مرتضی احمدی – استادیار گروه مکانیک سنگ, بخش معدن, دانشگاه تربیت مدرس, تهران

چکیده:

هنگامیکه تنش های برجای زمین کم باشد و ضخامت توده سنگی بالای تونل آنقدر کم باشد که نتواند در هر نقطه در امتداد تونل تنشی بیشتر از فشار داخلی پیش بینی شده آب ایجاد نماید، لذا بایستی از یک پوشش ضدآب استفاده نمود تا از ایجاد پدیده هایی مثل شکست هیدرولیکی و بالازدگی هیدرولیکی در درزه های سنگ های احاطه کننده محیط جلوگیری نماید. نوع و وضعیت سنگ احاطه کننده، روش حفاری تونل، وضعیت توپوگرافی محل و همچنین استفاده ای که تونل به آن منظور حفر می شود بایستی دقیقاً تعیین شود، تا از لایه شاتکریت و یا پوشش بتنی و یا پوشش فولادی در تونل های آب بر استفاده کرد. نیروگاه برق آبی سیمره در شمال غربی دره شهر استان ایلام واقع شده است. این سد بر روی رودخانه سیمره که یکی از انشعابات رودخانه کرخه می باشد، احداث می شود. از لحاظ زمین شناسی جزء واحد آسماری-شهبازان و از لحاظ سنگ شناسی جزء سنگ های نسبتاً سخت محسوب می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار۵٫ ۶Ansys به بررسی انواع نگهدارنده ها در قسمت پنستاک پرداخته شده است. در مکانهایی که معیارهای محصورشدگی ارضاء نشده است، پوشش فلزی بضخامت ۱۸ میلی متر پیشنهاد شده است