سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احدی اخلاقی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خوشبین – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

با استفاده از تجزیه SVD برای ماتریس کانال های چند ورودی – چند خروجی تخت (غیر انتخابگر فرکانسی) می توان پیش کد گذاری و همسانساز مناسبی برای حذف تداخل بین کانالی موجود در این نوع کانال ها طراحینمود. هنگامی که کانال چند ورودی – چند خروجی مورد نظر تخت نبوده و به صورت انتخابگر فرکانسی عمل نماید، نوع دیگری از تداخل با نامتداخل بین سمبلی نیز به وجود خواهد آند. با تعمیم مفهوم تجزیه SVD برای ماتریس های چند جمله ای میتوان هر دو نوع تداخل و بین سمبلی را به طور همزمان حذف نمود. در این مقاله مفهوم جدید SVD برای ماتریس های چند جمله ای معرفی شده و با کمک گرفتن از ابزار بهینه سازی الگوریتم ژنتیک روشی کارا برای طراحی پیش کد گذار و همسانساز برای حذف همزمان دو نوع تداخل بین کانالی و بین سمبلی پیشنهاد میشود.