سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چیمن سواری – پژوهشگر کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه الزهرا تهران
سمیرا یزدان پور مقدم – پژوهشگر کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه الزهرا تهران

چکیده:

متدولوژی های طراحی مجدد فرایندهای کسب وکار نه تنها باید مدلسازی فعالیتها ( چه چیز؟) را دربرگیرد، بلکه باید شامل نقش ها هم ( چه کسی؟) باشد. دراین راستا متدلوژی های عامل گرا به وجود آمده اند دراین تحقیق ما به دنبال ان هستیم که متدولوژی های عامل گرا باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا در طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار موثرتر واقع شوند به این منظور متدولوژی های موجود را گردآوری و ۴ متدلوژی پرکاربرد را انتخاب و با استفاده از ۲۳ معیار در قالب ارائه چارچوبی با هم مقایسه کرده و در انتها ویژگی های مطلوب برای یک متدولوزی کارای عامل گرا را بیان کرده ایم.