سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

شعبان الهی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
علی شایان – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
بهنام عبدی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به تحولات اخیر درکسب و کارهای امروزی، سازمان ها بیش از پیش به فناوری اطلاعات وابسته شده اند که این امر مخاطرات خود را در رابطه با ریسک های امنیت اطلاعات بهدنبال داشته است. از سوی دیگر،وابستگی کسب و کار این سازمان ها افزایش مبادلات اطلاعات و تعاملات الکترونیکی را به همراه داشته است. متخصصین راهبری امنیتاطلاعات توصیه های فراوانی در زمینه بهره مندی از مزیت های گسترده مشارکت و همکاری میان سازمان های ذینفع و متحد در امرمدیریت فناوری اطلاعات داشته اند. به عبارت دیگر امروزه باتوجه به افزایش تبادلات اطلاعات و دانش میان سازمانی و اتصال سیستم های اطلاعاتی به یکدیگر ، رویکرد سنتی منفرد به مدیریت امنیت اطلاعات پاسخگو نمی باشد. به دلیل حساسیت موضوع امنیت اطلاعات، همکاری سازمان ها با یکدیگر نیازمند برقراری اعتمادی پایدار و همکاری متقابل است. این همکاری نیازمند تغییر و متناسب سازی بسیار از ابعاد سازمانی همچون فرهنگ و خط مشی می باشد. این مقاله سعی دارد چهارچوبی مفهومی را برای اداره امنیت اطلاعات در این محیط همگرا میان سازمان های متحد و ذینفع ارائه نماید. همچنین در انتها، رابطه مباحث مطرح شده با سند راهبردی امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور (افتا) مورد بررسی قرار گرفته است.