سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا متقیان – مرکز تحقیقات نیرو – بخش نیروگاه تهران – ایران
شهلا باباپور – مرکز تحقیقات نیرو – بخش نیروگاه تهران – ایران

چکیده:

چرخه حرارتی نیروگاههای بخاری و لحاظ توان نیروگاه، شرایط سیال عامل، تنوع تجهیزات و سیستم های جانبی و کمکی مرتبط با آن، نوع سوخت، شیوه بهره برداری، بازدهی، ایمنی و حفاظتی، شرایط محیطی – اقلیمی و منطقه ای، منابع آب، مسائل زیست محیطی ، اقتصادی و غیره متنوع و دارای تکنولوژی پیچیده ای می باشد .
با توجه به برنامه ریزی های توسعه صنعت برق در کشور و به منظور کسب دانش فنی و بهره گیری از توان متخصصین کشور و خود کفائی پروژه ای تحت عنوان طراحی تحقیقاتی نیروگاه بخاری ۴× ۲۵۰ مگاواتی، SPRD تعریف و قرارداد انجام آن بین معاونت تحقیقات و تکنولوژی شرکت توانیر و مرکز تحقیقات نیرو در شهریور ماه ۱۳۷۳ منعقد گردید که هم اینک به مراحل پایانی خود رسیده است .
در این مقاله سعی شده است، بخشی هر چند کوچک ولیکن مهم از نتایج اجرای این پروژه یعنی طراحی چرخه حرارتی نیروگاههای بخاری به عنوان محور اصلی طراحی نیروگاه ارائه گردد . در این راستا ضمن معرفی مراحل طراحی چرخه حرارتی نیروگاه بخاری به بررسی و بحث عوامل مؤثر بر عملکرد آن از دیدگاه ترمودینامیکی، حرارتی و سیالاتی و نیز تکنولوژی می پردازیم . سپس گزینه های مختلف چرخه حرارتی برای یک واحد نیروگاهی ۲۵ مگاواتی طراحی و محاسبات تعادل حرارتی و جرمی آنها در بارهای نامی و غیر نامی با کمک بسته نرم افزاری با نام اختصاری "SCCAD" که اخیراً در بخش نیروگاه مرکز تحقیقات نیرو تهیه شده است، انجام می گیرد . پایان بررسی و مقایسه نتایج، گزینه بهینه تعیین می گردد .