سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد فیض – قطب علمی سیستم های الکترومغناطیسی کاربردی
رضا فضائی – فضائیگروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در این مقاله یک ژنراتور سوئیچ رلوکتانس ۲۰ kW با سرعت نامی ۱۰۰ rpm برای استفاده در مبدل های انرژی بادی تحریک مستقیم طراحی شده است . در طراحی اینژنراتور مسائل مربوط به نویز آکوستیک و لرزش اجزای مکانیکی در جهت بهبود سازگاری ژنراتور در تبدیل انرژی بادی مورد توجه قرار گرفته اند . پس از طراحی اولیة ابعاد ژنراتور , با استفاده از یک مدل تحلیلی مشخصه های شار پیوندی در ژنراتور محاسبه شده و منحنی های مربوط به کارکرد الکتریکی ژنراتور ارائه می شوند . با تعیین مدل شار در قسمت های مختلف ژنراتور تلفات آهنی , تلفات مسی و تلفات هدایتی مدار الکترونیک قدرت در آن محاسبه می شود . سپس بازده ژنراتور محاسبه , و بهینه سازی طرح با استفاده از روش سعی و خطا انجام می شود .