سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد سعید جبل عاملی – عضو هیأت علمی و ریاست دانشکده صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بایسته – کارشناس ارشد صنایع، مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسی پل و سا

چکیده:

انتقال و پردازش اطلاعات در اکثر شرکت های عمرانی و ساختمانی اغلب شفاهی و از طریق ارتباطهای نوشتاری مبتنی بر کاغذ انجام می گیرد . پردازش و مبادله اطلاعات از طریق ارتباطهای مبتنی بر کاغذ زمان زیادی را صرف می کند. با افزایش پیچیدگی نیازمندیهای اطلاعاتی پروژه ها و افزایش روز به روز مزایای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات، عدم تناسب روش های ساخت یافته در طراحی و مدل سازی سیستم های اطلاعاتی آشکارتر و پردازش اطلاعات و ارتباطات با استفادة مؤثر تکنولوژی اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه یک ضرورت گردیده که به منظور کنترل و مدیریت مؤثر پروژه امری حیاتی است.در این تحقیق ضمن معرفی و بکارگیری زبان مدل سازی یکپارچه (UML) به عنوان ابزاری جدید و توانمند در راستای طراحی شی گرای سیستم های اطلاعاتی، مدلی به منظور طراحی شیءگرای فرایند های سیستم مدیریت پروژه ارایه گردیده است .سپس مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی(پروژه طرح و اجرای تونل متروی اصفهان) به صورت گام به گام تشریحگردیده است.