سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرتاش – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
نبی اله رمضانی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از جمله اقدامات جهت تامین ایمنی کارکنان پستهای شبکه قدرت، ایجاد سیستم زمین قابل اطمینان است بطوریکه گرادیان ولتاژ را کاهش داده و از افزایش آن در سطح پست جلوگیری کند . در این مقاله، روشی ارائه شده است که با استفاده از روابط تحلیلی، مقاومت سیستم زمین و ولتاژ در نقاط مختلف پست را بطور دقیق محاسبه می نماید و قادر است با طراحی سیستم زمین در دو عمق متفاوت مقادیر ولتاژ و مقاومت شبکه زمین را بطور قابل توجهی کاهش داده که نسبت به نصب میله های زمین به لحاظ کاهش گرادیان ولتاژ مناسبتر است .