سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حبیبی بسطامی – آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات طیف گسترده دانشکدة برق , دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقایی نیا – عضو هیأت علمی دانشکدة برق , دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله دو ساختار مختلف از کدها با ویژگی پریود بسیار بزرگ و متوسط زمان همزمانی کوچک که می توانند به عنوان کدهای گسترده کنندة سیستمهای مخا بر ا تیِ طیف گستردة DS استفاده شوند , ارائه و طراحی می گردد . در ساختار نخست , با توجه به روشی که برای همزمانی پیشنهاد می گردد متوسط زمان همزمانی نسبت به پریود بسیار کوچک می شود . در ساختار دوم علاوه بر استفاده از پریود بزرگ , مولد کد خاصیت غیر خطی دارد این موجب می شود بازتولید آن ساده نباشد . این کد دارای قابلیت مناسبی از بعد سادگی تعویض فاز در فرایند همزمانی می باشد با توجه به آن , روش بهینه ای برای همزمانی ارائه می گردد .