سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه پاینده مهر – پژوهشگاه نیرو
علی موسوی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله چگونگی طراحی سیستم قرائت رادیویی کنتورهمراه بامشخصات اجزاءونحوه ارتباط آنها با یکدیگر ارائه شده است . اینکار بصورت یک پروژه تحقیقاتی درپژوهشگاه نیرو تعریف شده وپیاده سازی شده است . هدف ازطراحی چنین سیستمی، مکانیزه کردن عملیات قرائت کنتورهای برق و صدور صورتحساب درجهت افزایش سرعت گردش سرمایه در
صنعت برق بوده است، که بدین منظور محیط ارتباط رادیوی ی جهت تبادل اطلاعات درنظرگرفته شده است . در ابتدا نیازها و قابلیت ها وبراساس آن روند انتخاب روش قرائت ومعیارهای تصیم گیری شرح داده شده است، سپس همبندی کلی وشرح وظایف هر یک از واحدهای اولیه وثانویه وشیوه تبادل داده به اختصار بیان شده است و در انتها مزایای طراحی و محاسن بکارگیری سیستم ذکر شده است .