سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی فرسادی – باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
حمید امام جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محسن حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:
در این مقاله به ارائه ی یک کنترلر مرکب که کنترل فازی را با کنترل PID ترکیب کرده است پرداخته شده است. در این روش از سه کنترل کننده ی یک بعدی استفاده شده است. این روش مشکل افزایش بیش از حد قواعد کنترل فازی چند متغیره را بر طرف می کند. به صورت همزمان با استفاده از انتگرال برای انحراف، کنترلر نوع M می تواند تفاوت پایداری سیستم را از بین برده و دقت پایداری سیستم را بهبود بخشد. علاوه بر این روش تنظیم پارامتر کنترلر نوع M بیان گردیده و پایداری آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد کنترلر نوع M از کنترل فازی دو بعدی و کنترل PID در عملکرد دینامیک و استاتیک بهتر است.