سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت
مجید مجیدی –

چکیده:

در این مقاله از کنترلر فازی جهت طراحی کنترل یکپارچه دینامیک خودرو استفاده شده است. در این روش بطور همزمان با کنترل زاویه فرمان و اعمال گشتاور اصلاح کننده گردشی حرکت خودرو روی مسیر پایدار می گردد. برای بررسی نحوه عملکرد کنترلر از مدل هشت درجه آزادی خودرو و مدل غیر خطی تایر استفاده شده است. به کمک شبیه سازی با نرم افزارMatlab/Simulinkمیزانکارایی کنترلر در مانورهای اعمال یکباره فرمان و تعویض خط خودرو مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به خوبی نشان داده است که کنترلرتوانسته است در شرایطی که خودرو بدون کنترل ناپایدار بوده است آنرا کنترل و پایدار نماید.