سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین کاظمی – دانشگاه شاهد
مهدی کراری –
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، روش نوینی تحت عنوان کنترل تطبیقی مقاوم نامتمرکز مدل مرجع در سیستم های قدرعت با پارامترهای ناشناخته جهت کنترل بار – فرکانس ارائه می گردد . در روش پیشنهادی، ابتدا برای هر ناحیه یک رویتگر تطبیقی محلی طراحی می گردد تا متغیرهای حالت و پارامترهای آن واحد را تخمین بزند . سپس یک ترکیب خطی از تخمین متغیرهای
حالت و متغیرهای حالت سیستم مرجع همراه با بهره های قابل تنظیم، به عنوان سیگنال کنترل ورودی در نظر گرفته می شود . بهره های کنترل، تحت قوانین تطبیقی مقاوم طوری تنظیم می گردند که خطای حالت تعریف شده بین سیستم موردنظر و سیستم مرجع و همچنن بهره های کنترلی بطور یکنواخت محدود باقی بمانند . در این روش یک ماتریس تبدیل برای سیستم مرجع جهت ارضای بعضی از شرایط تطبیق، معرفی می گردد . این ماتریس تبدیل تحت یک قانون تطبیقی مناسب تنظیم می شود . همگرایی خطاها و قانون تطبیقی مناسب تنظیم می شود . همگرایی خطاها و بهره های کنترلی طی چند قضیه اثبات می شود . نتایج شبیه سازی . رفتار مطلوب سیستم را تحت کنترلر نامتمرکز مذکور حتی در حضور اختلالات پارامتری شدید، اغتشاشات خارجی و اثرات غیرخطی سیستم نشان می دهد .