سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – ایران، تهران، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان
رضا امیریان – ایران، تهران، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان
ملک میان – ایران، تهران، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان
مهدی سلیمانی – ایران، تهران، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

شبیه سازی راحتی سفر خودرو به طور معمول بر تحلیل حوزه ی فرکانس با فرض ثابت بودن سرعت خودرو استوار است اما در شرایط واقعی رانندگی به دلیل تغییرات سرعت خودرو، فرکانس اغتشاشات وارده بر بدن انسان تغییر می کند دراین مقاله بهینه سازی کنترلر فازی سیستم تعلیق فعال براساس ارتعاشات منتقل شده به بدن انسان با الگوی رانندگی سرعت متغیر بااستفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. دراین مسئله بهینه یابی تابع هدف، شاخص راحتی سفر (R-I) است که براسا س استاندارد ایزو ۱-۲۶۳۱ ارزیابی می شود. نتایج نشان میدهد که الگوی رانندگی بر بهینه یابی کنترلر فازی سیستم تعلیق فعال تاثیر دارد و لذا برای رسیدن به عملکرد بهتر سیستم تعلیق فعال باید از کنترلر فازی بهینه شده بازای ورودی جاده تحت الکوی رانندگی استفاده شود. این به معنای نیاز به کنترلر فازی تطبیقی سازگار با شرایط ورودی جاده و الگوی رانندگی می باشد.