سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
رضا تمسکنی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدوحید ضیاء – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
این مقاله طراحی کنترلر ارتفاع برای هواپیمای تجاری در شرایط پرواز کروژ با استفاده از روش کنترل کلاسیک PID و سیستم افزاینده پایداری را تشریح می کند. ماتریس فضای حالت مربوط به حرکت طولی هواپیما با استفاده از شیوه خطی ازی حول شرایط تریم در دسترس است. سیستم کنترلر طراحی شده دارای ۲ حلقه بوده که حلقه داخلی شامل کنترلر PI برای تثبیت زاویه پیچ و حلقه خارجی شامل کنترلر PID برای تثبیت ارتفاع هواپیما است. سیستم افزاینده پایداری نیز بصورت یک حلقه داخلی با بهره فیدبک مناسب به دینامیک پرنده اضافه شده است. مقادیر ضرایب کنترلر با استفاده از روش زیگلر- نیکولز به صورت بهینه انتخاب می شود تا سیستم کنترلر طراحی شده بهترین عملکرد را در شرایط پروازی دارا باشد. نتایج شبیه سازی بهبود عملکرد سیستم کنترلر طراحی شده نسبت به کنترلر PID تنها را نشان می دهد.