سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا مدرس – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد –
محمد حدادظریف –

چکیده:

در این مقاله، مسئله کنترل فعال نویز ANC)با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع پرندگانPSO) مطرح شده است. درروش پیشنهادی، ضرایب فیلترFIRوفقی بکار گرفته شده در سیستم ANCبا بکارگیری الگوریتم هوشمندPSO به روز می شوند. با بکارگیری الگوریتم مذکور، نیازی به تخمین مسیر ثانویه بین بلندگوی موجود برای تولید نویز ساختگی و میکروفون اندازه گیری خطا وجود ندارد. این در حالی است که الگوریتم های رایج مبتنی برfiltered-x LMSتخمین بلادرنگ مسیر ثانویه را ضروری می سازندمشکلات تخمین زدن مسیر ثانویه، نیاز به تخمین دقیق و سریع برای تضمین پایداری سیستم و نیز افزایش پیچیدگی محاسباتیالگوریتم می باشد. لذا روش پیشنهادی به میزان قابل توجهی پیچیدگی محاسباتی سیستم حذف نویز را کاهش می دهد و خطر واگرائی در هنگام پیاده سازی واقعی را ندارد. همچنین با اعمال تغییراتی در الگوریتم استانداردPSOروش پیشنهادی نسبت به تغییرات منبع نویز بسیار مقاومتر از روشfiltered-x LMS می باشد.