سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده شاداب – مرکز تحقیقات سجاد
محمدهادی مالک – مرکز تحقیقات سجاد

چکیده:

در این مقاله روش تغییر خطی پارامتر ) ) LPV برای کنترل سیستم تعلیق نیمه اکتیو خو درو بکار گرفته شده است . مدل در نظر گرفته شده یک چهارم مدل اتومبیل به همراه دمپر ) MR ) Magneto-Rheological می باشد . از مزایای این دمپر نسبت به دمپرهای اکتیو توان مصرفی پایین آن می باشد . وجود دمپر MR در سیستم باعث پیدا شدن خصوصیات غیرخطی در ساختار مدل می شود که این خود باعث پیچیدگی کنترل این سیستم خواهد شد . از طرف دیگر در مدلسازی LPV سیستم نیز دو عامل بهبود عملکرد و برخورد با عدم قطعیتهای موجود در سیستم مد نظر قرار گرفته است . در این سیستم سیگنالهای فیدبکی بکار رفته شامل جابجایی جرم خودرو، ولتاژ اعمالی به دمپر و جابجایی داخلی دمپر می باشد . آنالیز دینامیکی در حوزه زمان بوسیله سیگنال ضربه انجام می شود و با استفاده از شبیهسازی عملکرد کنترلر طراحی شده، مورد بررسی قرار میگیرد