سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشکان محمدزاده جسور – دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر- آزمایشگاه تحقیقاتی سیست
امیرحسین تمجیدی –
محمدتقی وکیلی باقمیشه –

چکیده:

دراین مقاله از دو روش هوشمند بهینهسازی یعنی الگوریتم پرندگانPSO)والگوریتم ژنتیکیGA) برای طراحی یک کنترل-کننده فازی برای یک سیستم خودرو استفاده شده است. توابع عضویت فازی، قوانین فازی و نیز تعداد قوانین به صورت همزمان تعیینمیشوند. تابع معیار مورد استفاده یک ترکیب خطی از مشخصات پاسخ پله سیستم و نیز تعداد قوانین میباشد. شبیهسازی سیستمهای طراحی شده و مقایسه کارایی آنها با یک سیستم طراحی شده بوسیله افراد خبره حاکی از برتری سیستمهای طراحی شده بوسیله روش- های هوشمند میباشد.