سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن فتحی جگرکندی – دانشجوی دکتری – دانشکدۀ هوافضا – دانشگاه امیرکبیر و محقق صنایع شهید ب
محمد باقر منهاج – استاد دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
سید کمال حسینی ثانی – دانشجوی دکتری – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس – تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی یک کنترلگر تطبیقی خود تنظیم غیر مستقیم با شناسایی مدل درجه ۳ مقاوم نسبت به اغتشاش جهت کنترل رول موشک ارایه شده است. ابتدا رفتار سیستم با وجود کنترلر کلاسیک زمان بند بهره مورد بررسی قرار گرفته و پایداری موشک تحلیل شده است. جهت طراحی از جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) استفاده گردیده و اصلاح کنترلگر و تخمین گر جهت مقابله با اغتشاشات صورت پذیرفته است. در خاتمه مقایسه بین سیگنالهای کنترلی و مقادیر زوایای رول برای دو نوع کنترلگر ارایه شده و بر روی آنها بحث شده است.