سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خالوزاده – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق مش
مسعود اکبری ثانی – کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

در این مقاله، طراحی کنترلگر فیدبک بهینة تصادفی برای سیستم تبدیل انرژی بادی نیروگاه دیزباد صورت می گیرد . این سیستم شامل یک ژنراتور القایی است که از طریق گیربکس دور ثابت به رتور توربین بادی متصل شده است . برای تنظیم ولتاژ در ترمینال های ماشین القایی از یک جبران کنندة توان راکتیو استاتیک، استفاده شده است . ماشین القایی از طریق یک خط انتقال دو سیمه به شبکه متصل شده است . توان ورودی و ولتاژ ترمینال ماشین از طریق تغییر زاویة فراز پره ها و زاویة آتش تریستور (SVC) کنترل می شود . با توجه به در دسترس نبودن حالتها و وجود نویز فرایند،برای کنترل خروجی ماشین، یک تخمین بهینة تصادفی و یک کنترلر بهینة تصادفی با توجه به تابع هزینه برای سیستم توربوژنراتور بادیطراحی می شود و عملکرد آن با فیلتر کالمن تعمیم یافته ۲ ،
همراه با کنترلر فیدبک حالت با جایابی قطب مقایسه می شود . پاسخ سیستم حلقه بسته با کنترل بهینه تصادفی در مقایسـه با تخمین کالمن، با جایـابی قطـب میرایـی مطلـوبی در برابـر نوسانات باد دارد، که مبین کارائ ی بالای کنترلر بهینة تصـادفی است .