سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
شمسی نصیری قیداری – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن گلمحمد – کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک کنترلر تطبیقی پرواز برای موشک STT طراحی وشبیه سازی شده است. این مقاله به کنترل موشک در صفحه فرازاختصاص دارد و کلیه فعالی تهای آن را م یتوان برای کنترل موشک در صفحه سمت نیز انجام داد. کارایی روش ارائه شده در رویارویی با مسأله نامعین بودن پارامترهای سیستم است که در شبیه سازی ها نشان داده شده است. شایان ذکر است که نامعینی در پارامترهای سیستم در مورد موشک به دلیل تغییرات وزن ناشی از مصرف سوخت و تغییرات شرایط جوی و ضرایب آئرودینامیکی، امری حتمی و اجتناب ناپدیر است.