سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا بابایی – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شفیعی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله بر اساس مدل غیر خطی یک هواپیما، یک الگوریتم تطبیقی مستقیم برای طراحی کنترل پرواز اتوماتیک ارائه شده است. دینامیک اجسام پرنده کاملا غیر خطی و نامعلوم می باشد. روش سنتی و متداول در طراحی کنترلر پرواز استفاده از مدل خطی می باشد. از روش های جدول بندی بهره، کنترل بهینه و معکوس دینامیک در سالهای اخیر استفاده های زیادی شده است به طوری که هر کدام دارای محدودیت ها و صرف هزینه های فراوان می باشند. هم چنین روش های تطبیقی که بر اساس مدل خطی می باشند به وفور استفاده شده است. در اینجا یک مدل خطی پیشنهاد شده است که با استفاده از یک الگوریتم تطبیقی غیر مستقیم برای آن کنترلری طراحی می شود به طوری که رفتار این مدل کاملا مشابه رفتار پاسخ پریود کوتاه دینامیک غیرخطی هواپیما عمل می کند. این روش منجر به یک الگوریتم تطبیقی مستقیم می شود که از مدل غیر خطی هواپیما استفاده می کند. نتایج شبیه سازی عملکرد بسیار مناسب این الگوریتم را نشان می دهند.