سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی افتخاری – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر-دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
بیژن داعی –
سراج الدین کاتبی –

چکیده:

در این تحقیق از الگوریتمهای PSO برای طراحی کنترل کننده هایی که مشخصه های رفتاری حوزه زمان و حوزه فرکانسی مطلوب (پایداری و مقاوم بودن ) به دست دهد استفاده شده است . سیستم های کنترلی مورد بحث طراحی ، سیستمهای کنترل چند متغیره غیر خطی میباشند. به منظوراینکه بتوانیم مشخصه های رفتاری حوزه های زمان و فرکانس را محاسبه و ارزیابی کنیم و نهایتاً روشهای تحلیل و طراحی مربوط به سیستم های خطی را به سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره توسعه و تعمیم دهیم، یک روش خطی سازی تحت عنوان EIDF به کار گرفته شده است . در این مقاله از نوع خاصی از الگوریتمهای PSO با نام الگوریتم PSO غیر همزمان بمنظور حصول به پارامترهای کنترل کنندهایی که مشخصه های رفتاری بهینه و مورد نظر را به دست دهند استفاده شده است.