سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده معین – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قربانی – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا جاهدمطلق – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عوامل غیر خطی را می توان بر مبنای خواص ریاضی انها، به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم کرد. از انجا که توابع غیر پیوسته را نمی توان به طور موضعی با توابع خطی تقریب زد، بنابراین امکان خطی سازی سیستم غیر خطی تاحدود زیادی به رفتار المان غیر خطی در گسترده فرکانسی مورد نظر وابسته است . به این ترتیب در بسیاری از مسائل کنترل غیر خطی، خطی سازی سیستم و نتایج حاصل از آنهیچ اعتباری ندارد.در این مقاله مسئله طراحی کنترل کننده با استفاده از تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی برای سیستم آهنربای مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است.