سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالعظیم کشتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله استراتژی خطی سازی ورودی – خروجی بر روی یک مدل راکتور تانک همزن پیوسته (CSTR) شیمیایی چند متغیره غیر خطی اعمال شده است که ماتریس دکوپله بدست آمده منفرد است. به منظور کنترل سیستم، از الگوریتم توسعه یافته دینامیکی استفاده شده است و برای رفع اثر اغتشاش موجود در سیستم پیش جبران سازی طراحی می شود که نهایتا معادلات ورودی – خروجی سیستم را نیز تجزیه می کند. از طرفی چون فضای حالت سیستم دارای بعد شش می باشد باید تغییر مختصات نیز انجام شود. نهایتا نیز نتایج را از لحاظ عملی بودن، مقاوم بودن و دقع اثر اغتشاش ، مورد بررسی قرار داده می شود.