سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمرتضی قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق
حیدرعلی شایانفر – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق
عباس شولائی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی به منظور طراحی کنترل کننده هائی برای سیستم های قدرت AC/DC ارائه می شود . در این روش که مبتنی بر تئوری کنترل بهینه است، نیازی به تعیین ماتریس های وزنی نمی باشد و مقادیر و یژه مدهای الکترومکانیکی و تحریک سیستم به یک نوار عمودی از پیش تعیین شده انتقال داده می شوند . در هنگام طراحی هر دو وضعیت کنترل با فیدبک حالت و کنترل با فیدبک خروجی در نظر گرفته شده است . برای نشان دادن تأثیر کنترل کننده های طراحی شده از تحلیل مقادیر ویژه و نتایج شبیه سازی های غیر خطی استفاده گردیده است