سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نادیا رنجبر اسکویی – دانشکده آزاد فنی مهندسی گرگان
محمود قنبری – دانشکده آزاد فنی مهندسی گرگان

چکیده:
از دیدگاه الکتریکی، پیلهای سوختی منابع ولتاژ dc هستند که از طریق مبدلهای dc/ac به شبکه متصل می شوند. یکی از دلایل اصلی جهت بکارگیری منابع تولید پراکنده پیل سوختی در سیستم توزیع، تأمین توان بار می باشد. در این حالت می توان بخشی از توان بارهای مصرفی در حالت میکروشبکه را از طریق واحدهای تولید پراکنده تولید کرد. برای این منظور نقش سیستم های کنترلی مرتبط با منابع تولید توان پیل سوختی دارای اهمیت می باشد. در این مقاله با توجه به اینکه پیل سوختی متصل به شبکه دارای نقطه کارهای متعدد نمی باشد، از یک مدل خطی برای شبیه سازی پیل سوختی استفاده می شود. برای پیاده سازی استراتژی کنترل، از روش PI استفاده می شود. سپس با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات، ضرایب کنترلی بهینه می شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی به خوبی می تواند در شرایط مختلف عمل نماید.