سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین رمضانی – دانشجوی دکتری الکترونیک
ناصر ساداتی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، کنترل کننده جدیدی جهت کنترل مدل پیوسته سیستم انتقال نوسانی ارائه می گردد . هر چند م دل گسسته سیستم انتقال نوسانی، یکی از مثالهای پایه جهت آزمون کنترل کننده ها می باشد، در این مقاله جهت کنترل مدل پیوسته این سیستم که حالت مشکلتری از مدل گسسته می باشد، از یک کنترل کننده گسسته استفاده شده است . کنترلکننده طراحی شده از نوع تطبیقی کلاسیک بوده و برای بهبود پاسخ ازکنترلکننده تطبیقی چندمدله استفاده شده است