سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرهاد فانی صابری – استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران پژوهشکده علوم و فناوری فضا
صادق احمدی دستگردی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدتهران جنوب

چکیده:
دراین مقاله به منظور کنترل وضعیت سه محوره ماهواره یک کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع گسسته زمان طراحی شده است دراین طراحی هدف کنترلر انجام مانورهای ازپیش تعیین شده به منظور اجرای ماموریت ماهواره می باشد دراین روش کنترل اغتشاشات محیطی وارد برماهواره و ترم های غیرخطی ناشی ازکوپلینگ محورهای ماهواره بصورت یک پارامترمتغیر بازمان و نامشخص درنظر گرفته میشود لذا معادله غیرخطی دینامیک ماهواره به صورت یک مدل خطی باپارامترهای نامشخص بازنویسی میشود سپس با بکارگیری یک مکانیزم تخمین مقدار این پارامتر درهرلحظه تخمین و بروز رسانی میشود وقانون کنترل تطبیقی مدل مرجع برای مدل خطی ماهواره درحضور این پارامتر نامشخص طراحی و سپس به مدل غیرخطی ماهواره اعمال خواهد شد ازمزایای این روش طراحی ساده سیستم کنترل و قابلیت پیاده سازی اسان آن درمیکروکنترلرهاست که این امربه دلیل گسسته بودن فضای طراحی سیستم کنترل می باشد درنهایت عملکرد روش کنترل کننده تطبیقی طراحی شده درحضورگشتاورهای اغتشاشی گرادیان جاذبه ای و عدم قطعیت ماتریس ممان اینرسی های ماهواره ارزیابی شده است