سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سید طاها سید علی الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
احمدرضا ولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:
در این مقاله برای پایدارسازی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی از کنترل کننده غیرخطی فیدبک خطی ساز استفاده می شود. این کنترل کننده دستور ولتاژ مناسب را برای معلق ماندن جسم در موقعیت مطلوب صادر می کند. با توجه به اینکه کنترل کننده غیرخطی فیدبک خطی ساز نیازمند تمامی متغیرهای حالت و همچنین نامعینی های موجود در سیستم برای تولید سیگنال کنترلی می باشد، و همچنین به دلیل اینکه نامعینی ها و تمامی متغیرهای حالت این سیستم در عمل قابل اندازه گیری نبوده و یا اندازه گیری آنها مقرون به صرفه نیست، لذا در این مقاله یک رویتگر غیرخطی با استفاده از تئوری مد لغزشی برای تخمین حالت های غیر قابل اندازه گیری و نامعینی در این سیستم طراحی می شود. رویتگر ارائه شده قادر است در مدت زمانی محدود نامعینی و متغیرهای حالت مورد نیاز کنترل کننده را تخمین بزند. سپس کنترل کننده با استفاده از این اطلاعات تخمین زده شده، سیگنال مناسب را برای کنترل سیستم تعیین می کند. نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب رویتگر در تخمین نامعینی و متغیرهای حالت مورد نیاز و همچنین عملکرد خوب کنترل کننده در پایدار سازی سیستم تعلیق الکترومغناطیسی را نشان می دهند.