سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده معین – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد سموات – بخش مهندسی برق ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ولی – پژوهشکده ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطق فازی به عنوان یکی از بخش های مهم هوش مصنوعی در سال ۱۹۶۵ با ارائه مفهوم مجموعه های فازی توسط پروفسور زاده پایه گذاری شد. نظریه مجموعه های فازی یک قالب جدید ریاضی برای صورت بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم مبهم و غیر دقیق به شمار می آید.
کنترل فازی به عنوان یکی از زیر شاخه های کنترل هوشمند روشهایی را جهت آنالیز و طراحگی سیستم های با مدل پیچیده و یا غیر دقیق فراهم میآورد.
در این مقاله با بررسی مفهوم پایداری در سیستم های سوگنیو به طراحی کنترل کننده فازی به روش PDC بری سیستم پاندول معکوس و ارابه پرداخته شده است.
استفاده از این روش در طراحی کنترل کننده امکان کنترل زاویهپاندول را در بازه (-p/2 , /p2) فراهم می آورد. این در حالی است که در روش های مشابه طراحی با استفاده از فیدبک کنترل زاویه به بازه (-p/4, p/4) محدوده میشود.