سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعیده حسن زاده – کارشناس ارشد برق ، گرایش کنترل ، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقا
سیدرضا احمدزاده – کارشناس ارشد مکانیک ،گرایش طراحی کاربردی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،

چکیده:

در این مقاله کنترل سیستم تعلیق فعال بر روی مدلخودرو مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا معادلات دینامیک سیستم استخراج شده و مدلسازی در فضای حالت انجام می گیرد. سپس یک کنترل کننده فازی از نوع سوگنو برای سیستم طراحی گشته و به سیستم تعلیق فعال خودرو اعمال می گردد. در مرحله بعد نتایج حاصل از کنترل کننده طراحی شده تحت ورودی های مختلف جاده در برابر یک کنترل کننده طراحی شده تحت ورودی های مختلف جاده در برابر یک کنترل کننده فیدبک حالت خطی که با استفاده از روش جایدهی قطب طراحی شده ، مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی های انجام شده ، حاکی از برتری کنترل کننده فازی نسبت به فیدبک حالت می باشد.