سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن رستگار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به طراحی و کاربرد یک کنترل کننده فازی برای یک SVC در مراکز صنعتی پرداخته می شود . در این مقاله هدف بهبود پروفیل ولتاژ برای بارهای موتوری تک قفسه ای (SCIM) و دو قفسه ای (DCIM) ، در شرایط مختلف می باشد . طراحی کنترل کننده براساس تئوری منطق فازی است . روش استنتا ج در منطق فازی به ما این امکان را می دهد که از روی اطّلاعاتی مبهم که به کمک تجربه اپراتور یا سایر روش ها به دست آمده است و به صورت قوانین فازی بیانمی شود وبا استفاده از یک نتیجه گیری تقریبی و کاربرد روش های مختلف غیرفازی کردن، نتیجه حاصله را به یک مقدار مع ی ن تبدیل کرده و جهت کنترل سیستم های واقعی به کار برد . امروزه طی تحقیقات گوناگون قابلی ت کنترل کننده های فازی در کنترل (FSVC) سیستم های پیچیده بطور گسترده ای مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این مقاله به مقایسه اثر کنترل کننده فازی با کنترل کننده های کلاسیک (CSVC) ، در تنظیم پروفیل ولتاژ برای بارهای موتوری القایی تک قفسه ای و دو قفسه ای،پرداخته شده است